Systemy parkingowe Bft

  • System parkingowy automatyczny

    System parkingowy automatyczny

  • Bft Espas parkingowy system automatyczny

    Bft Espas parkingowy system automatyczny

  • Parkingowy system poboru opłat

    Parkingowy system poboru opłat

Systemy parkingowe Bft

 

System parkingowy Espas 20 jest dedykowany dla małych i średnich parkingów. System w standardowej konfiguracji obsługuje zarówno Klientów przygodnych za pomocą biletu kartonikowego z kodem kreskowym (w opcji bilet z rolki) oraz dla Klientów stałych za pomocą kart zbliżeniowych.

System umożliwia szybką i intuicyjną obsługę oraz pozwala zautomatyzować rozliczenie lub sprzedaż biletów, Zapewnia bazowy raport przychodów w rozbiciu na różne rodzaje biletów. System pozwala zaprogramować liniową stawkę opłat oraz bezpłatny czas na wjeździe na parking oraz wolny czas po opłaceniu biletu. System może współdziałać z kasą automatyczną. Tu także mamy bazowy raport wszystkich przychodów oraz raporty dot. uzupełnienia lub odebrania gotówki z kasy. Podwójne pętle indukcyjne na każdym kierunku przejazdu zabezpieczają szczelność parkingu.

Automatyczne naliczanie opłaty oraz rejestrowanie wszystkich przychodów do czasu zmiany pracownika.
System obsługuje kart zbliżeniowe 125 kHz. Maksymalnie 384 sztuki programowalne bezpośrednio w terminalu wjazdowym i wyjazdowym.
W standardzie są dostępne specjalne karty Operatora. Np. przekazane ochronie umożliwiają tylko za pomocą zbliżenia karty do terminala otworzyć lub zamknąć na stałe linie przejazdową lub przepuścić automatycznie pojedynczy pojazd.
Moduł obsługi poza rozliczeniem opłaty i wydaniem bilety ważnego na wyjazd daje możliwość sprzedania biletu zagubionego oraz wydania lub sprzedania jednego z pięciu specjalnie zaprogramowanych biletów. Np. bilet z ważnym wyjazdem do 5 godzin lub bilet ważny na dwa najbliższe dni (maks. 7 dni)
Kasa automatyczna pozwala kierowcom rozliczać płatność za bilety bez udziału pracownika parkingu. Kasa po zeskanowaniu biletu w zależności od opcji przyjmuje należność za parkowanie monetami (maksymalnie 6 nominałów) i płatność wszystkimi banknotami (można zablokować akceptację wysokich nominałów). Reszty wydawane jest monetami i jednym wcześniej zdefiniowanym nominałem banknotów. Kasa w trakcie odbierania lub uzupełniania pieniędzy drukuje automatycznie raport dot. przychodów, zmian stanu pieniędzy, zapasu do wydawania reszty, ilości otwartych drzwi itp. Po opłaceniu parkowania kierowca musi wyjechać z parkingu w określonym czasie (np. 15 min)

Script logo